Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Skarbnik Miasta

SKARBNIK MIASTA - Ryszard Patej
tel. 77 44 66 853
e-mail:

SKARBNIK MIASTA - Ryszard Patej

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA - Barbara Wróbel 
tel. 77 44 66 853
e-mail:

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA - Barbara Wróbel

Skarbnik Miasta wykonuje obowiązki głównego księgowego budżetu Gminy.

Do zadań Skarbnika należy w szczególności:

Skarbnik Miasta wykonując zadania i kompetencje w imieniu Burmistrza, zajmuje się zagadnieniami wynikającymi z zakresu działania bezpośrednio nadzorowanych komórek organizacyjnych urzędu:

Skarbnik Miasta realizuje swoje zadania przy pomocy Zastępcy Skarbnika Miasta.

 
Wersja XML