Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wyniki postępowania - usługi

 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Krapkowice

PDFInformacja o unieważnieniu postępowania.pdf

Opublikowano, dnia 14.10.2020 r.


Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa mostu południowego na rzece Odrze
w Krapkowicach i Gogolinie wraz z drogami dojazdowymi"

PDFbip - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Opublikowano, dnia 28.09.2020 r.


Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy LED na terenie miasta i gminy Krapkowice

PDFInformacja o wyborze bip.pdf

Opublikowano, dnia 17.09.2020r.

Wymiana wewnętrznego oświetlenia na energooszczędne oświetlenie LED w budynkach Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach

PDFInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej bip.pdf

Opublikowano, dnia 17.06.2020r.

Konserwacja i naprawa oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie gminy Krapkowice oraz konserwacja i naprawa instalacji elektrycznych w budynkach administrowanych przez Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach

PDFbip - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Opublikowano, dnia 13.02.2020 r.


Doradztwo techniczne na etapie procedury przetargowej oraz wykonywania dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa mostu południowego na rzece Odrze w Krapkowicach i Gogolinie wraz z drogami dojazdowymi”

PDFbip - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Opublikowano, dnia 30.01.2020 r.


Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia pojazdów Gminy Krapkowice w okresie 36 miesięcy od 2020 r. do 2022 r.

PDFZawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf
 


Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy LED na terenie miasta i gminy Krapkowice

PDFInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej-bip.pdf

Opublikowano, dnia 29.10.2019 r.


Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych
położonych na terenie Gminy Krapkowice

PDFbip - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Opublikowano, dnia 08.02.2019 r.


Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia mienia Gminy Krapkowice i podległych jednostek w okresie 36 miesięcy od 2019 r. do 2022r.  

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
PDFArkusz obliczania punktacji.pdf

Opublikowano, dnia 11.12.2018 r.


Zimowe utrzymanie dróg, chodników i placów na terenie miasta i gminy Krapkowice w sezonie zimowym 2018/2019 
Zadanie nr 2 – Zimowe utrzymanie chodników, placów, parkingów, ścieżek pieszo-rowerowych, przejść dla pieszych oraz dróg
na terenie Gminy Krapkowice

PDFbip-Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Zad. 2.pdf

Opublikowano, dnia 15.11.2018 r.


Zimowe utrzymanie dróg, chodników i placów na terenie miasta i gminy Krapkowice w sezonie zimowym 2018/2019 
Zadanie nr 1 – Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Krapkowice

PDFInformacja o unieważnieniu postępowania Zad. 1.pdf

Opublikowano, dnia 07.11.2018 r.


Wymiana opraw oświetleniowych na istniejących słupach stalowych oraz wysięgnikach naściennych na oprawy LED
w obrębie rynku w Krapkowicach

PDFBIP-Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Opublikowano, 23.10.2018 r.


Wymiana opraw oświetleniowych na istniejących słupach na oprawy LED w ciągu drogi krajowej nr 45 oraz drogi wojewódzkiej
nr 409 w Krapkowicach

PDFbip-Informacja.pdf

Opublikowano, dnia 17.05.2018r.


Wykonanie scalenia i podziału nieruchomości w Krapkowicach

PDFbip-Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Opublikowano, dnia 27.03.2018r.


Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia mienia Gminy Krapkowice

PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf

 

Opublikowano dnia 12.03.2018 r.


Konserwacja i naprawa oświetlenia ulicznego oraz parkowego a także sygnalizacji świetlnych na terenie miasta i gminy Krapkowice oraz konserwacja i naprawa instalacji elektrycznych w budynkach administrowanych przez Urząd Miasta i Gminy Krapkowice

PDFbip-Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
 

Opublikowano dnia 26.02.2018 r.


Unieważnienie postępowania

Wykonanie scalenia i podziału nieruchomości w Krapkowicach

PDFZawiadomienie.pdf

Opublikowano, dnia 19.02.2018 r. 

Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia mienia w okresie 3 lat od 2018 r. do 2021 r.

PDFinformacja o unieważnieniu postępowania.pdf

Opublikowano, dnia 16.02.2018r.


Utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy Krapkowice

 

PDFInformacja o wyborze oferty-bip.pdf

Opublikowano, dnia 12.01.2018r.


Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia mienia, pojazdów oraz NNW strażaków OSP Gminy Krapkowice

PDFbip - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Opublikowano, dnia 21.12.2017


Monitoring zanieczyszczeń powietrza pyłem drobnym na terenie Gminy Krapkowice

PDFbip - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Opublikowano, dnia 24.11.2017Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie miasta i gminy Krapkowice w sezonie zimowym 2017/2018

Zadanie 2 - Zimowe utrzymanie placów, parkingów i chodników na terenie miasta Krapkowice

PDFbip-informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- zad. 2.pdf
 

Opublikowano, dnia 14.11.2017r.


Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie miasta i gminy Krapkowice w sezonie zimowym 2017/2018

Zadanie 1 - Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Krapkowice

PDFbip-Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Opublikowano, dnia 13.11.2017r.


Unieważnienie postępowania

Monitoring zanieczyszczeń powietrza pyłem drobnym na terenie Gminy Krapkowice

PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf
 

Opublikowano, dnia 07.11.2017r.


PDFBIP_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej.pdf

Opublikowano dnia 29.07.2017r. 

PDFUnieważnienie postępowania.pdf
 

na Świadczenie usług w zakresie przewozu dzieci do przedszkoli i uczniów do szkół w roku szkolnym 2017/2018

Opublikowano dnia 19.07.2017r. 

Usługa zakupu i nasadzenia drzew i krzewów na terenie działki nr 60/14 z k.m. 16 w Krapkowicach

 

PDFbip-Informacja.pdf

Opublikowano, dnia 08.05.2017r.


Unieważnienie postępowania

Usługa zakupu i nasadzenia drzew i krzewów na terenie działki  nr 60/14 z k.m. 16 w Krapkowicach

PDFUnieważnienie postępowania..pdf

Opublikowano, dnia 24.04.2017r.
 


Utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy Krapkowice

PDFbip-Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Opublikowano, dnia 08.12.2016r.


Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Krapkowice 

 

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Opublikowano, dnia 28.10.2016r.Zimowe utrzymanie dróg i chodników  na terenie miasta i gminy Krapkowice w sezonie zimowym 2016/2017

 

PDFbip-Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Opublikowano, dnia 26.10.2016r.Świadczenie usług w zakresie przewozu dzieci do przedszkoli i uczniów do szkół w roku szkolnym 2016/2017

PDFInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (3).pdf

Opublikowano dnia 29.06.2016r.


 


Utrzymanie zieleni  na terenie miasta i gminy Krapkowice. Zad. nr 1 - Utrzymanie zieleni wysokiej w 2016r.

 

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Opublikowano, dnia 27.06.2016r.


Utrzymanie zieleni  na terenie miasta i gminy Krapkowice. Zad. nr 1 - Utrzymanie zieleni wysokiej w 2016r.

  

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty..pdf

Opublikowano, 22.04.2016r.


 

Utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy Krapkowice

Zadanie nr 2 – Koszenie terenów zielonych i pielęgnacja żywopłotów

PDFbip-Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty..pdf

Opublikowano, dnia 08.04.2014r.


Wyłapywanie i transport bezdomnych zwierząt z terenu Gminy  Krapkowice oraz sprawowanie opieki nad nimi.

Zadanie nr 2 - Transport i opieka nad bezdomnymi zwierzętami.

 

PDFbip-Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty..pdf

Opublikowano, dnia 14.03.2016r.


Utrzymanie zieleni  na terenie miasta i gminy Krapkowice. Zad. nr 1 - Utrzymanie zieleni wysokiej w 2016r.

PDFbip-Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty..pdf

Opublikowano, dnia 18.02.2016r.PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty..pdf
 Konserwacja i naprawa oświetlenia ulicznego oraz parkowego na terenie miasta i gminy Krapkowice  oraz  konserwacja i naprawa instalacji elektrycznych w budynkach  administrowanych przez Urząd Miasta i Gminy w Krapkowice.

 

PDFbip-Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty..pdf
 

Opublikowano, dnia 01.02.2016r.


Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia.

Utrzymanie zieleni  na terenie miasta i gminy Krapkowice. Zad. nr 1 - Utrzymanie zieleni wysokiej w 2016r.

 

PDFinformacja o unieważnieniu postępowania.pdf
 

Opublikowano, dnia n21.01.2016r.


Wyłapywanie i transport bezdomnych zwierząt z terenu Gminy  Krapkowice oraz sprawowanie opieki nad nimi.

PDFbip- Zawiadomienie.pdf
 

Opublikowano, dnia 18.01.2016r.


Utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy Krapkowice.

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. - Kopia.pdf

Opublikowano dnia: 22-12-2015r.Odbiór i zagospodarowanie   odpadów    komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na  terenie Gminy Krapkowice

PDFbip-Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty..pdf

Opublikowano, dnia 20.11.2015r.


Zimowe utrzymanie dróg i  chodników  na terenie miasta i gminy Krapkowice w sezonie 2015/2016

PDFbip-Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty..pdf

Opublikowano, dnia 06.11.2015r.


Utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy Krapkowice. Zadanie nr 1 – Wycinka i pielęgnacja drzew.

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Opublikowano, dnia 29.09.2015


Utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy Krapkowice. Zadanie nr 1 – Wycinka i pielęgnacja drzew.

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty..pdf

 

Podmiot udostępniający:

Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach

Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura
Data wytworzenia: 2015-06-09

 

 

 

 


 

    

Utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy Krapkowice. Zadanie nr 2 – Koszenie terenów zielonych i pielęgnacja żywopłotów

 

 

 

PDFbip-Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty..pdf

 

 

 

Podmiot udostępniający:

Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach

Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura
Data wytworzenia: 2015-03-03

 

 

 

 

 

 

 


 

Świadczenie  ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia mienia.

 

 

 

 

PDFbip zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty..pdf

 

 

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura
Data wytworzenia: 2015-02-20

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia mienia i ubezpieczenia NNW Strażaków OSP

 

 

 

PDFbp. zawiadomienie.pdf

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura
Data wytworzenia: 2015-01-30

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy Krapkowice. Zadanie nr 1 – Wycinka i pielęgnacja drzew.”

 

 

PDFbip-Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty..pdf

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura
Data wytworzenia: 2015-01-27

 

 

 


 

Wersja XML