Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Programy współpracy oraz sprawozdania z realizacji programu współpracy - Archiwum

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2020 rok.

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2019 rok.

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018 rok.

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017 rok.

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2016 rok.

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2015 rok.

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2014 rok.


Programy współpracy z lat ubiegłych:
PDFUchwała nr XX/241/2020 w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.pdf
PDFUchwała Nr XII/133/2019 z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.”.pdf
PDFUchwala Nr XLVII.537.2018 w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.pdf
PDFUchwała nr XXXV.408.2017 w sparwie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.pdf
PDFUchwała nr XXII.260.2016 w sparwie Programu współpracy z organizacjami pozarzadowymi.pdf
PDFUchwała Nr XI/133/2015 z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.”.pdf
PDFUchwała Nr XXXII/484/2014 z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok.”.pdf
PDFUchwała XXIII/370/2013 z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok.”.pdf
PDFUchwała Nr XV/229/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok.”.pdf
PDFUchwała Nr IX/112/2011 z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok”.pdf
PDFUchwała Nr IV/35/2011 z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok”.pdf


 
Wersja XML