Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Baza danych - organizacje pozarządowe

Strona archiwalna

 

Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty działające na terenie miasta i gminy Krapkowice:

PDFdziałające w zakresie sportu, rekreacji i turystyki.pdf
PDFdzialające na rzecz rozowju wsi.pdf
PDFdziałające w zakresie Bezpieczeństwa Publicznego.pdf
PDFdziałające w zakresie współpracy międzynarodowej wspólnoty lokalnej oraz wspólpracy między społeczeństwami oraz aktywności społecznej.pdf
PDFdziałające w zakresie nauki, kultury i ekologii.pdf
PDFdziałające w zakresie przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych ochrony zdrowia i dzialałnosci wspierającej te działania.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wersja XML