Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenia konkursów ofert 2008

OTWARTY KONKURS OFERT 2008

Nr konkursu: 1/2008
Nazwa zadania: Pomoc społeczna
Formy realizacji zadania:

Organizacja i świadczenie usług opiekuńczych na terenie gminy Krapkowice (wioski) w miejscu zamieszkania podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach w okresie od dnia 01.01.2008r. do dnia 31.12.2008r.

Termin składania ofert:

upływa 30 dnia od ukazania się ogłoszenia, tj. 15 grudnia 2007r.

Uwagi:

Treść ogłoszenia

Podmiot udostępniający:  Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył
lub za treść odpowiada:
 Piotr Solloch - Burmistrz Krapkowic
Data wytworzenia:  2007-11-16
Data udostępnienia:  2007-11-16

 

  

Nr konkursu:

1/2008 /nowy konkurs ogłoszony 9 stycznia 2008 roku/

Nazwa zadania:

Pomoc społeczna

Formy realizacji zadania:

Organizacja i świadczenie usług opiekuńczych na terenie gminy Krapkowice (wioski) w miejscu zamieszkania podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach w okresie od dnia 01.03.2008r. do dnia 31.12.2008r.

Termin składania ofert:

upływa 30 dnia od ukazania się ogłoszenia, tj. 8 lutego 2008r.

Uwagi:

 Treść ogłoszenia

Podmiot udostępniający:

 Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach

Informację wytworzył
lub za treść odpowiada:

 Piotr Solloch - Burmistrz Krapkowic

Data wytworzenia:

 2008-01-09

Data udostępnienia:

 2008-01-09


Nr konkursu:

2/2008

Zakres dziedzin:

1. Upowszechnianie kultury
2. Działania na rzecz mniejszości narodowych
3.  Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami

Termin składania ofert:    

upływa 30 dnia od ukazania się ogłoszenia, tj. 28 lutego 2008r.

Uwagi:

Treść ogłoszeniaTreść ogłoszenia

Podmiot udostępniający:

 Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach

Informację wytworzył
lub za treść odpowiada:

 Piotr Solloch - Burmistrz Krapkowic

Data wytworzenia:

 2008-01-28

Data udostępnienia:

 2008-01-29


 
  

Nr konkursu:

3/2008

Zakres dziedzin:

1. Pomoc społeczna
2. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych

Termin składania ofert:    

upływa 30 dnia od ukazania się ogłoszenia, tj. 28 lutego 2008r.

Uwagi:

 Treść ogłoszenia

Podmiot udostępniający:

 Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach

Informację wytworzył
lub za treść odpowiada:

 Piotr Solloch - Burmistrz Krapkowic

Data wytworzenia:

 2008-01-28

Data udostępnienia:

 2008-01-29


Nr konkursu:

4/2008

Zakres dziedzin:

1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Termin składania ofert:    

upływa 30 dnia od ukazania się ogłoszenia, tj. 28 lutego 2008r.

Uwagi:

Treść ogłoszenia

Podmiot udostępniający:

 Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach

Informację wytworzył
lub za treść odpowiada:

 Piotr Solloch - Burmistrz Krapkowic

Data wytworzenia:

 2008-01-28

Data udostępnienia:

 2008-01-29Nr konkursu:

5/2008

Zakres dziedzin:

1. Upowszechnianie edukacji oświaty i wychowania

Termin składania ofert:    

upływa 30 dnia od ukazania się ogłoszenia, tj. 28 lutego 2008r.

Uwagi:

Treść ogłoszenia

Podmiot udostępniający:

 Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach

Informację wytworzył
lub za treść odpowiada:

 Piotr Solloch - Burmistrz Krapkowic

Data wytworzenia:

 2008-01-28

Data udostępnienia:

 2008-01-29

Wersja XML