Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkurs projektów-wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Krapkowice w 2015 r.

WYKAZ WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W KONKURSIE PROJEKTÓW NA WSPARCIE ROZWOJU SPORTU  NA TERENIE GMINY KRAPKOWICE NA 2015 ROK.

 

Uzupełnienie braków formalnych możliwe jest w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia zamieszczenia wykazu na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice tj. od dnia 19.01.2015 r. do dnia 26.01.2015 do godz. 17:00 r., informacje o projektach, które nie spełniły wymogów formalnych wraz z wykazem braków formalnych znajdują się poniżej, natomiast szczegółowy wykaz braków stanowi załącznik do niniejszej tabeli.

Lp.

Klub

Zadanie

Koszt całkowity zł

Dotacja wnioskowana zł

Środki własne zł

Informacja o brakach formalnych

1.

Klub Karate – do Shotokan
w Krapkowicach

Karate – sposób na czynny wypoczynek i droga do sukcesu osobistego

41 620,00

20 700,00

20 920,00

wniosek kompletny

2.

Ludowy Zespół Sportowy LZS DĄBRÓWKA GÓRNA

Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji w środowisku wiejskim w zakresie piłki nożnej.

39 460,00

35 260,00

4 200,00

wniosek do uzupełnienia

uzupełniono 26.01.2015r. wniosek kompletny

3.

Okręg
Polskiego Związku Wędkarskiego

Mistrzostwa Okręgu PZW Opole w Wędkarstwie Rzutowym realizowanego w okresie od 1.04.2015 r. do 15.12.2015 r.

6 400,00

3 200,00

3 200,00

wniosek do uzupełnienia

uzupełniono 23.01.2015r. wniosek kompletny

4.

Ludowy Zespół Sportowy
w Żywocicach

Upowszechnienie kultury fizycznej, sportu i rekreacji
w środowisku wiejskim w zakresie tenisa stołowego.

29 100,00

26 100,00

3 000,00

wniosek do uzupełnienia

uzupełniono 23.01.2015r. wniosek kompletny

5.

Ludowy Zespół Sportowy 
w Żywocicach

Upowszechnienie kultury fizycznej, sportu i rekreacji
w środowisku wiejskim w zakresie piłki nożnej.

38 600,00

34 700,00

3 900,00

wniosek kompletny

6.

Klub Sportowy "Otmęt"

KS OTMĘT KRAPKOWICE – TWORZYMY RAZEM NOWĄ HISTORIĘ ! szkolenie i współzawodnictwo sportowe        w dyscyplinie sportowej- piłka ręczna.

105 000,00

94 500,00

10 500,00

wniosek do uzupełnienia

uzupełniono 19.01.2015r. wniosek kompletny

7.

Ludowy Zespół Sportowy Kórnica-Nowy Dwór

Organizacja rozgrywek piłkarskich Ludowego Zespołu Sportowego    w Kórnicy – Nowym Dworze
w 2015 r. w kategorii trampkarzy, juniorów i seniorów.

36 100,00

32 400,00

3 700,00

wniosek kompletny

8.

Miejski Klub Sportowy SUPLES
w Krapkowicach

Praca z dziećmi i młodzieżą uzdolnioną sportowo w kierunku zapasów w stylu wolnym

35 942,00

32 342,00

3 600,00

wniosek do uzupełnienia

uzupełniono 23.01.2015r. wniosek kompletny

9.

KLUB SPORTOWY „UNIA” Krapkowice

Szkolenie dzieci i młodzieży         w zakresie piłki nożnej.

155 600,00

140 000,00

15 600,00

wniosek do uzupełnienia

uzupełniono 26.01.2015r. wniosek kompletny

10.

Uczniowski Klub Sportowy „CZWÓRKA”
w Krapkowicach

Tenis w mieście – program szkoleniowy obejmujący naukę gry w tenisa dzieci i młodzieży

9 900,00

8 900,00

1 000,00

wniosek do uzupełnienia

uzupełniono 23.01.2015r. wniosek kompletny

11.

Klub Karate – Do ENSO Krapkowice

Prowadzenie Szkolenia Sportowego i Uczestnictwo           w rywalizacji sportowej

50 000,00

41 000,00

9 000,00

wniosek do uzupełnienia

uzupełniono 26.01.2015r. wniosek kompletny

12.

Klub Sportowy „Gladiatores” Krapkowice

„Rozwój młodzieży poprzez uczestnictwo w zawodach sportów chwytanych”

29 300,00

26 300,00

3 000,00

wniosek do uzupełnienia

uzupełniono 26.01.2015r. wniosek kompletny

13.

Uczniowski Klub Sportowy „Spiders” Krapkowice

Rozwój sekcji pływackiej przy UKS Spiders Krapkowice

4 500,00

4 050,00

450,00

wniosek do uzupełnienia

uzupełniono 21.01.2015r. wniosek kompletny

14.

Uczniowski Klub Sportowy „Spiders” Krapkowice

Szkolenie młodych piłkarzy

49 500,00

45 000,00

4 500,00

wniosek do uzupełnienia

uzupełniono 26.01.2015r. wniosek kompletny

15.

Klub Sportowy       PV Volley Krapkowice

„Piłka Siatkowa w Gminie Krapkowice”

69 000,00

62 100,00

6 900,00

wniosek do uzupełnienia

uzupełniono 23.01.2015r. wniosek kompletny

suma

700 022,00

606 552,00

93 470,00

 

 

Załącznik:

KONKURS PROJEKTÓW NA WSPARCIE ROZWOJU SPORTU w 2015 roku – WYKAZ WNIOSKÓW ZAWIERAJĄCYCH BRAKI FORMALNE

 

 

OTWARTY KOKURS PROJEKTÓW NA WSPARCIE ROZWOJU SPORTU NA TERENIE GMINY KRAPKOWICE NA 2015 ROK

Konkurs dotyczy projektów, których realizacja w sposób bezpośredni przyczyni się do poprawy warunków uprawiania sportu oraz zwiększenia dostępności mieszkańców Gminy Krapkowice do działalności sportowej, poprzez udział klubów sportowych reprezentujących Gminę Krapkowice w rozgrywkach organizowanych przez polskie związki sportowe. O dotacje mogą ubiegać się kluby sportowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 i art. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014r. poz. 715).
Na realizację projektów w 2015 roku przeznacza się kwotę – 285 000,00 zł.

Termin składania wniosków: do dnia  09 stycznia 2015 r. godz. 14:00  

Termin uzupełnienia barków formalnych: w ciągu 7 dni kalendarzowych
od dnia zmieszczenia wykazu na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy
w Krapkowicach:
www.bip.krapkowice.pl (zakładka Organizacje pozarządowe)
oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

Termin realizacji projektów: do dnia 15 grudnia 2015 r.

ZAŁĄCZNIKI:

PDFZarządzenie nr 6-2014 Wspracie rozwoju sportu w 2015.pdf

PDFOgłoszenie konkursu projektów na wspracie rozwoju sportu na trenie Gminy Krapkowice w 2015 r.pdf

PDFSzczegółowe warunki otwartego konkursu projektów na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 2015 r.pdf

PDFWzór umowy.pdf

DO POBRANIA:

DOCwniosek sport.doc

DOCwzór sprawozdania.doc

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sandra Sobota
Data wytworzenia: 2015-01-21

Wersja XML