Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wyniki konkursu ofert na 2009 rok

Konkurs Nr 1/2009
w zakresie: pomocy społecznej
Wynik konkursu:
Podmiot udostępniający:
 Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył
lub za treść odpowiada:
 Piotr Solloch - Burmistrz Krapkowic
Data wytworzenia:
 2008-12-22
Data udostępnienia:
 2008-12-23
 
Konkurs Nr 2/2009
w zakresie:
działań na rzecz mniejszości narodowych; działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów
 i współpracy między społeczeństwami
Wynik konkursu:
Ogłoszenie Burmistrza Krapkowic o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert»
Podmiot udostępniający:
 Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył
lub za treść odpowiada:
 Piotr Solloch - Burmistrz Krapkowic
Data wytworzenia:
 2009-03-11
Data udostępnienia:
2009-03-13
 
Konkurs Nr 3/2009
w zakresie:
pomocy społecznej; działań na rzecz emerytów, rencistów oraz osób niepełnosprawnych
Wynik konkursu:
 Ogłoszenie Burmistrza Krapkowic o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert»
Podmiot udostępniający:
 Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył
lub za treść odpowiada:
 Piotr Solloch - Burmistrz Krapkowic
Data wytworzenia:
 2009-03-11
Data udostępnienia:
 2009-03-13
 
Konkurs Nr 4/2009
w zakresie:
upowszechniania edukacji, oświaty i wychowania
Wynik konkursu:
 Ogłoszenie Burmistrza Krapkowic o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert»
Podmiot udostępniający:
 Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył
lub za treść odpowiada:
 Piotr Solloch - Burmistrz Krapkowic
Data wytworzenia:
 2009-03-11
Data udostępnienia:
 2009-03-13
 
Konkurs Nr 5/2009
w zakresie:
upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Wynik konkursu:
 Ogłoszenie Burmistrza Krapkowic o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert»
Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył
lub za treść odpowiada:
Piotr Solloch - Burmistrz Krapkowic
Data wytworzenia:
2009-03-11
Data udostępnienia:
2009-03-13
 
Konkurs Nr 6/2009
w zakresie:
działań na rzecz mniejszości narodowych
Wynik konkursu: Ogłoszenie Burmistrza Krapkowic o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert»
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył
lub za treść odpowiada:
Piotr Solloch - Burmistrz Krapkowic
Data wytworzenia: 2009-06-01
Data udostępnienia: 2009-06-02
 
Konkurs Nr 7/2009
Nazwa zadania: Zaspakajanie potrzeb z dziedziny edukacji i profilaktyki zdrowotnej, przygotowania do samoopieki i samopielęgnacji poprzez edukację zdrowotną i wypożyczanie sprzętu pielęgnacyjnego i rehabilitacyjnego, który ułatwia funkcjonowanie osób przewlekle i nieuleczalnie chorych w środowisku domowym
Wynik konkursu: Ogłoszenie Burmistrza Krapkowic o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert»
Podmiot udostępniający:  Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył
lub za treść odpowiada:
 Piotr Solloch - Burmistrz Krapkowic
Data wytworzenia:  2009-08-10
Data udostępnienia:  2009-08-11

 

 

Wersja XML