Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie

Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Burmistrz Krapkowic jest obowiązany do zamieszczania danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w Publicznie dostępnym wykazie.

Burmistrz Krapkowic prowadzi Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, korzystając z aplikacji utrzymywanej i administrowanej przez Ministerstwo Środowiska, które nieodpłatnie udostępnia organom administracji aplikację do samodzielnego prowadzenia wykazów. Poniżej znajduje się link pod którym dostępne są karty informacyjne o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie właściwe w sprawach prowadzonych przez Burmistrza Krapkowic.

Wyszukiwanie kart informacyjnych w Wykazie»


 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Alfred Szewczyk
Data wytworzenia: 2015-11-25

 

Wersja XML