Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

- stypendia sportowe - ARCHIWUM

UCHWAŁA NR XXXI/383/2021 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XII/178/2012 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień

Wersja XML