Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Druki do pobrania - podatki i opłaty lokalne

PODATKI I OPŁATY LOKALNE:
DRUK:PD-01(1)» Informacja w sprawie podatku rolnego (formularz przeznaczony dla osób fizycznych)
DRUK:PD-01(2)» Wniosek o zwolnienie z podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej
DRUK:PD-02(1)» Deklaracja na podatek rolny (formularz przeznaczony dla osób prawnych)
DRUK:PD-02(2)» Wniosek o zwolnienie z podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej
DRUK:PD-03(1)» Informacja w sprawie podatku leśnego (formularz przeznaczony dla osób fizycznych)
DRUK:PD-04(1)» Deklaracja na podatek leśny (formularz przeznaczony dla osób prawnych)
DRUK:PD-05(1)» Informacja w sprawie podatku od nieruchomości (formularz przeznaczony dla osób fizycznych)
DRUK:PD-06(1)» Deklaracja na podatek od nieruchomości (formularz przeznaczony dla osób prawnych)
DRUK:PD-07(1)» Deklaracja na podatek od środków transportowych
DRUK:PD-07(2)»  Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych
DRUK:PD-11(1)» Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości
DRUK:PD-11(2)» Wniosek o wydanie zaświadczenia o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego
Wersja XML