Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja z otwarcia ofert - roboty budowlane

Czas na rower II - budowa ścieżki rowerowej i parkingu

PDFInformacja z otwarcia ofert 19.01.2021.pdf

Opublikowano, dnia 19.01.2021 r.

Kanalizacja deszczowa ul. Głównej w Kórnicy

PDFInformacja z otwarcia ofert 29.12.2020.pdf

Opublikowano, dnia 29.12.2020 r.


„ Remonty cząstkowe dróg na terenie miasta i gminy Krapkowice

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

Opublikowano, dnia 18.12.2020 r.


Przebudowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Krapkowicach

PDFInformacja z otwarcia ofert 17.11.2020.pdf

Opublikowano, dnia 17.11.2020 r.


Budowa łącznika  między budynkiem PSP w Żywocicach a halą sportową    

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

Opublikowano, dnia 04.11.2020r.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żużela – etap II

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

Opublikowano, dnia 29.10.2020r.

Przebudowa drogi gminnej w sąsiedztwie ulic Bolesława Limanowskiego i Opolskiej

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf                  

Opublikowano, dnia 09.07.2020r.

Przebudowa drogi wewnętrznej ul.1000-lecia w Krapkowicach

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

Opublikowano, dnia 16.06.2020 r.

Przebudowa ul. Kolejowej w Krapkowicach

PDFInformacja z otwarcia ofert 15.04.2020 r..pdf

Opublikowano, dnia 15.04.2020 r.


Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego ul. Pocztowej w Krapkowicach

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

Opublikowano, dnia 05.03.2020 r.


Przebudowa budynku przedszkola

PDFInformacja z otwarcia ofert 21.02.2020 r..pdf

Opublikowano, dnia 21.02.2020 r.


Termomodernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Steblowie

PDFInformacja z otwarcia ofert 18.02.2020 r..pdf

Opublikowano, dnia 18.02.2020 r.


Wymiana nawierzchni na Rynku w Krapkowicach

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

Opublikowano, dnia 22.01.2020 r.


Remonty cząstkowe dróg na terenie miasta i gminy Krapkowice

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

Opublikowano, dnia 30.12.2019 r.


Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł światła w obiektach użyteczności publicznej Gminy Krapkowice, w tym: PSP nr 1 w Krapkowicach i ZSP w Kórnicy

PDFInformacja z otwarcia ofert - art. 86 ust. 5.pdf

Opublikowano, dnia 25.11.2019 r.


Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez modernizację trzech przejść dla pieszych na terenie miasta Krapkowice

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

Opublikowano, dnia 25.10.2019 r.


Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Polna w Krapkowicach

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

Opublikowano, dnia 09.09.2019 r.


Rewitalizacja parku miejskiego w Krapkowicach

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

Opublikowano, dnia 21.08.2019 r.


Budowa ciągu pieszo- rowerowego łączącego Halę Widowiskowo-Sportową im. Władysława Piechoty w Krapkowicach z osiedlem XXX-lecia (po starym śladzie kolejowym) wraz dwoma stanowiskami park & bike & ride.

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

Opublikowano, dnia 12.08.2019 r.


Wymiana nawierzchni na Rynku w Krapkowicach

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

Opublikowano, dnia 29.07.2019 r.


Budowa sieci oświetlenia ulicznego na terenie gminy Krapkowice

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

Opublikowano, dnia 22.07.2019 r.


Rewitalizacja parku miejskiego w Krapkowicach

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

Opublikowano, dnia 03.07.2019 r.


Przebudowa drogi ul. Kasprowicza w Krapkowicach

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

Opublikowano, dnia 11.06.2019 r.


Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Steblów – Nowy Młyn w obrębach Steblów i Pietna w gminie Krapkowice

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

Opublikowano, dnia 30.05.2019 r.


Budowa kanalizacji deszczowej w pasie drogi ul. Różanej w Krapkowicach

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

Opublikowano, dnia 16.04.2019 r.


Budowa kompleksu sportowego z boiskiem wielofunkcyjnym i obiektami lekkoatletycznymi wraz z budową parkingów
przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Krapkowicach

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

Opublikowano, dnia 05.04.2019 r.


Remonty cząstkowe dróg na terenie miasta i gminy Krapkowice

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

Opublikowano, dnia 14.03.2019 r.


Przebudowa drogi ul. Granicznej w Dąbrówce Górnej

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

Opublikowano, dnia 28.12.2018 r.


Usunięcie miejscowych zastoisk wodnych na jezdniach dróg gminnych związanych
z bezpieczeństwem użytkowym

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

Opublikowano, dnia 24.10.2018 r.


Przebudowa drogi ul. Józefa w Żywocicach

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

Opublikowano, dnia 21.09.2018 r.
 


Przebudowa drogi gminnej ul. 1 Maja w Krapkowicach

PDFINFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf

Opublikowano, dnia 12.09.2018r.Wymiana chodnika ul. Leśnej w Gwoździcach

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

Opublikowano, dnia 06.09.2018r.Budowa chodnika przy ul. Kilińskiego i al. Jana Pawła II w Krapkowicach

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

Opublikowano, dnia 29.08.2018r.


Budowa chodnika przy ul. Kilińskiego i al. Jana Pawła II w Krapkowicach

PDFInformacja z otwarcia ofert-Kilińskiego.pdf

Opublikowano, dnia 02.08.2018r.
 


Przebudowa drogi gminnej w sąsiedztwie ulic Bolesława Limanowskiego i Opolskiej

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

Opublikowano, dnia 27.07.2018r.


Rewitalizacja  starego mostu kolejowego oraz parku miejskiego w Krapkowicach

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

Opublikowano, dnia 09.07.2018r.


Wymiana nawierzchni ul. Głównej w Kórnicy

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

Opublikowano, dnia 03.07.2018Budowa kompleksu sportowego z boiskiem wielofunkcyjnym oraz obiektami dla lekkoatletów - II etap

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

Opublikowano, dnia 29.06.2018 r.Przebudowa chodnika w pasie drogi gminnej : ul. Chrobrego, ul. Reja, ul. Piastowskiej, ul. Pocztowej w Krapkowicach oraz ul.Kościuszki w Rogowie Op.

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf
 

Opublikowano, dnia 29.06.2018r.


Remonty cząstkowe dróg na terenie miasta i gminy Krapkowice

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

Opublikowano, dnia 30.04.2018 r.


Przebudowa ul. Bohaterów Westerplatte w Krapkowicach

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf
 

Opublikowano, dnia 30.03.2018r.


Budowa chodnika przy ul. Kilińskiego i al. Jana Pawła II w Krapkowicach

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

Opublikowano, dnia 23.03.2018 r.Zaprojektowanie oraz wybudowanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy ulicy Limanowskiego w Krapkowicach

PDFPSZOK Limanowskiego - informacja z otwarcia ofert.pdf

Opublikowano, dnia 13.02.2018 r.


Zaprojektowanie oraz wybudowanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy ulicy Piastowskiej w Krapkowicach

PDFPSZOK Piastowska - informacja z otwarcia ofert.pdf

Opublikowano, dnia 13.02.2018 r.


Rewitalizacja obiektów zabytkowych - Wieży Bramy Górnej i murów obronnych wraz z otoczeniem w celu ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego oraz naturalnego Krapkowic

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

Opublikowano, dnia 01.02.2018 r.


 

Przebudowa drogi gminnej ul. Dębowej w Krapkowicach

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

Opublikowano, dnia 31.01.2018 r.Budowa chodnika przy ul Kilińskiego i al. Jana Pawła II w Krapkowicach

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

Opublikowano, dnia 22.01.2017r.


Przebudowa drogi gminnej ul. Dębowej w Krapkowicach

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf
 

Opublikowano, dnia 19.12.2017r.


Remont chodnika przy ul. Kościuszki w Rogowie Opolskim

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf
 

Opublikowano, dnia 22.11.2017r.


Przebudowa drogi gminnej ul. Mickiewicza w Steblowie

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf
 

Opublikowano, dnia 06.11.2017r.


Budowa garaży z zapleczem socjalnym OSP w Rogowie Op. - I etap

( postępowanie nr 2 )

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf
 

Opublikowano, dnia 18.10.2017r.


Przebudowa parkingu dla samochodów osobowych pomiędzy ulicami Opolską i Drzymały
w Krapkowicach

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf
 

Opublikowano, dnia  02.10.2017r.


Budowa garaży z zapleczem socjalnym OSP w Rogowie Op. - I etap

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

Opublikowano, dnia 26.09.2017r.Przebudowa chodników w pasie drogi gminnej ul. Strzelców Bytomskich oraz chodnika ul. Sądowa w Krapkowicach

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

Opublikowano, dnia 14.09.2017r.


Przebudowa drogi gminnej ul. Słowackiego w Krapkowicach

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf
 

Opublikowano, dnia 14.09.2017r.


Budowa drogi ul. Broniewskiego w Krapkowicach

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf
 

Opublikowano, dnia 08.08.2017r.


Montaż urządzeń do Street Workoutu i Parkouru na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Wrzosów w Krapkowicach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół urządzeń i wykonaniem nawierzchni bezpiecznych

PDFInformacja z otwarcia ofert - art. 86 ust. 5 -Pismo na str. internetową.pdf

Opublikowano dnia 03.08.2017r.


 

Przebudowa dróg dojazdowych ul. Ks. Duszy nr 16 i 24, łącznika ul. Krasickiego i Chopina oraz chodnika przy ul. Sądowej w Krapkowicach z podziałem na 2 zadania”

 

PDFInformacja z otwarcia ofert - art. 86 ust. 5..pdf

Opublikowano dnia 26.07.2017r.


Budowa drogi ul. Broniewskiego w Krapkowicach.

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf
 

Opublikowano, dnia 13.07.2017r.


Przebudowa chodników przy ul. Pocztowej i ul. Pułaskiego w Krapkowicach.

 

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf
 

Opublikowano, dnia 06.07.2017r.


Przebudowa dróg dojazdowych ul. Ks. Duszy nr 16 i 24, łącznika ul. Krasickiego i Chopina  oraz chodnika przy ul. Sądowej
w Krapkowicach z podziałem na 2 zadania.

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

Opublikowano, dnia 29.06.2017r.


Budowa kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej na osiedlu domków jednorodzinnych,
ul. Prudnicka - Azalii w Krapkowicach, z podziałem na 2 zadania

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

Opublikowano, dnia 19.06.2017r.Budowa kompleksu sportowego z boiskiem wielofunkcyjnym oraz obiektami dla lekkoatletów - I etap

Sprostowanie błędu dot. informacji z otwarcia ofert z 19.04.2017r.

PDFSprostowanie informacji.pdf
 

Opublikowano, dnia 31.05.2017r.


Roboty budowlane polegające na zagospodarowaniu terenu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Wrzosów w Krapkowicach.

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

Opublikowano, dnia 02.05.2017r.


Budowa kompleksu sportowego z boiskiem wielofunkcyjnym oraz obiektami dla lekkoatletów - I etap

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

Opublikowano, dnia 19.04.2017r.


Wykonanie nawierzchni bitumicznych ścieralnych ścieżek i dróg rowerowych i pieszych na terenie rekreacyjnym za pływalnią Delfin w Krapkowicach ul. Wrzosów i ul. Azalii - I etap

 

PDFInformacja z otwarcia ofert-art. 86 ust 5.pdf

Opublikowano, dnia 29.03.2017r.
 


Wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznych oraz remontów cząstkowych nawierzchni mineralno-bitumicznych na terenie miasta i gminy Krapkowice

PDFInformacja z otwarcia ofert..pdf

Opublikowano, dnia 27.03.2017r.


Budowa kompleksu sportowego przy ul. Kwiatowej 7 w Krapkowicach - II etap

PDFInformacja z otwarcia ofert - art. 86 ust. 5.pdf

Opublikowano, dnia 15.02.2017r.
 


Budowa drogi gminnej w miejscowości Krapkowice - I etap

PDFInfofmacja z otwarcia ofert.pdf

Opublikowano, dnia 22.12.2016r.


Budowa placów zabaw, siłowni zewnętrznych, ogrodu doświadczeń i naukowego placu zabaw na terenie miasta i gminy Krapkowice

PDFInformacja z otwarcia ofert..pdf

Opublikowano, dnia 07.09.2016r.
 

Wersja XML