Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Planowanie przestrzenne

 • Zawiadomienie

  Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) zawiadamiam, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia DN110mn, PEHD, długości ok 320 m oraz sieci gazowej niskiego ciśnienia DN 160mm, PEHD długości ok. 200 m. (...)
  Data publikacji: 29-10-2020 13:52
 • Ogłoszenie z dnia 08.09.2020r.

  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żywocice.
  Data publikacji: 08-09-2020 10:55
 • Zawiadomienie

  Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) zawiadamiam, że na wniosek Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Krapkowicach wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie i rozbudowie przepompowni PVI. Inwestycja zlokalizowana będzie na działce nr 260/1 z mapy 17 w Krapkowicach. (...)
  Data publikacji: 07-09-2020 13:18
 • Zawiadomienie

  Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r., poz.293) zawiadamiam, że 26.08.2020 r. wydana została decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w ul. Karola Miarki i 3 Maja w Krapkowicach, na terenie działek ewidencyjnych nr 56/2, 41, 29 k.m.11 obręb Krapkowice.
  Data publikacji: 31-08-2020 10:18
 • Obwieszczenie

  Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z póź. zm.) zawiadamiam, że dnia 17.08.2020 r. wydana została decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Ø110PE, Ø90PE do 0,5 MPa zlokalizowanej na działkach nr 71/3, 21 z mapy 5; 2/13, 10/8, 9/7, 19, 21 z mapy 16; 7, 8/1, 6/3, 6/2, 6/1, 5/1, 64 z mapy 6 w Krapkowicach oraz nr 503, 508, 548 z mapy 2 w Żywocicach i nr 77/2 z mapy 1 w Pietnej
  Data publikacji: 18-08-2020 09:18
 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - 14.08.2020 r.

  Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) zawiadamiam, że na wniosek Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o w Krapkowicach, ul. Czecha 1, 47-300 Krapkowice zostało wszczęte  postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:  Przebudowie i rozbudowie przepompowni P.I. Inwestycja  realizowana będzie  na działce nr 15/2 k.m. 16 w Krapkowicach (…)
  Data publikacji: 14-08-2020 13:21
 • Zawiadomienie

  Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r., poz.293) zawiadamiam, że 10.08.2020 r. wydana została decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowych SN celem zasilenia terenów Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefy w Krapkowicach, na terenie działek nr 150/3, 149/2, 146/2, 260/2 k.m.5 obręb Krapkowice.
  Data publikacji: 10-08-2020 15:35
 • Zawiadomienie

  Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) zawiadamiam, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej o średnicy 63 mm ś/c do 0,5 MPa. Inwestycja zlokalizowana będzie na działkach nr 56/2, 41, 29 z mapy 11 w Krapkowicach.
  Data publikacji: 31-07-2020 08:35
 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

  Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) zawiadamiam, że na wniosek Tauron Dystrybucja S.A. w Opolu wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej SN celem zasilania terenów Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefy w Krapkowicach. Inwestycja zlokalizowana będzie na działkach nr 150/3, 149/2, 146/2, 260/2 z mapy 5 w Krapkowicach.
  Data publikacji: 27-07-2020 14:35
 • Zawiadomienie

  Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r., poz.293) zawiadamiam, że 02.07.2020 r. wydana została decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Rozbudowie placu zabaw przy ul. Staszica w Krapkowicach , wykonanie ścieżki pieszo – rowerowej wraz z małą architekturą i oświetleniem oraz  strefą street workout.
  Data publikacji: 16-07-2020 11:18
Wersja XML