Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Planowanie przestrzenne

 • Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego

  w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy na budowę elektrowni fotowaltaicznej w Żywocicach
  Data publikacji: 19-01-2021 16:16
 • Zawiadomienie

  Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) zawiadamiam, że na wniosek Gminy Krapkowice wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie oświetlenia boiska sportowego. Inwestycja zlokalizowana będzie na działce nr 18/4 z mapy 16 w Krapkowicach.
  Data publikacji: 13-01-2021 10:31
 • Obwieszczenie

  dot. zawiadomienia, że dnia 14.12.2020 r. wydana została decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia w ul. Piastowskiej, Ks. Koziołka i 3 Maja w Krapkowicach (...)
  Data publikacji: 16-12-2020 12:53
 • Obwieszczenie

  dot. zawiadomienia, że dnia 14.12.2020 r. wydana została decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia w Waryńskiego w Krapkowicach (...)
  Data publikacji: 16-12-2020 12:50
 • Obwieszczenie

   dot. zawiadomienia, że dnia 14.12.2020 r. wydana została decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej wysokiego ciśnienia (...)
  Data publikacji: 16-12-2020 12:44
 • Ogłoszenie

  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rogów Opolski w rejonie ul. Opolskiej i Leśnej.
  Data publikacji: 15-12-2020 14:06
 • Ogłoszenie

  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miasta Krapkowic (w rejonie ul. Parkowej, Kozielskiej, Prudnickiej).
  Data publikacji: 15-12-2020 14:01
 • Ogłoszenie

  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Kasprowicza, Żeromskiego i Transportowej w Krapkowicach
  Data publikacji: 08-12-2020 11:40
 • Zawiadomienie

  Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) zawiadamiam, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia na terenie działek ewidencyjnych nr 9 i 10/50 k.m. 12 obręb Krapkowice (ul. Waryńskiego) (...)
  Data publikacji: 16-11-2020 10:04
 • Zawiadomienie

  Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) zawiadamiam, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej wysokiego ciśnienia wraz z kotłownią i nawanialnią, budowę stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej średniego ciśnienia, oraz sieci gazowej wysokiego, średniego i niskiego ciśnienia, na terenie działek ewidencyjnych nr 106/1, 106/2 k.m.10; 261/25 k.m.17 obręb Krapkowice (...)
  Data publikacji: 10-11-2020 12:46
Wersja XML