Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Planowanie przestrzenne

 • Obwieszczenie z dnia 19.10.2021 r.

  o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy na budowę wiaty na maszyny, sprzęt i materiały służące działalności Polskiej Spółki Gazownictwa  na działce nr 265/2 k.m. 5 w Krapkowicach. (...)
  Data publikacji: 19-10-2021 09:46
 • Obwieszczenie z dnia 18.10.2021 r.

  Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741) zawiadamiam, że dnia 18.10.2021 r. wydana została decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania pomieszczenia gospodarczego na pomieszczenie strzelnicy wirtualnej w budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich przy ul. Zamkowej 5, na dz. nr 269/1 k.m.8 w Krapkowicach.
  Data publikacji: 18-10-2021 11:49
 • Obwieszczenie z dnia 08.10.2021 r.

  Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741) zawiadamiam, że dnia 07.10.2021 r. wydana została decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na urządzeniu parku dla psów, na terenie części działki nr 21/40 k.m.11 w Krapkowicach
  Data publikacji: 08-10-2021 10:33
 • Zawiadomienie z dnia 05.10.2021 r.

  Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów  wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia do zasilania budynków mieszkalnych przy ul. Piastowskiej w Krapkowicach (...)
  Data publikacji: 05-10-2021 11:14
 • Zawiadomienie z dnia 01.10.2021 r.

  Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741) zawiadamiam, że na wniosek Gminy Krapkowice wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie stadionu w Otmęcie – etap I. Inwestycja realizowana będzie na działkach nr 11, 14, 15, 24/1 z mapy 9 w Krapkowicach. (...)
  Data publikacji: 01-10-2021 11:40
 • Obwieszczenie z dnia 28.09.2021 r.

  Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741) zawiadamiam, że dnia 28.09.2021 r. wydana została decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kompleksu sportowego z boiskiem wielofunkcyjnym oraz obiektami dla lekkoatletów – etap III, na terenie działki nr 89 k.m.10 w Krapkowicach.
  Data publikacji: 28-09-2021 12:17
 • Zawiadomienie z dnia 27.09.2021 r.

  o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy na budowę budynku jednorodzinnego na działce nr 228/4 k.m. 8 w Krapkowicach. (...)
  Data publikacji: 27-09-2021 13:53
 • Zawiadomienie z dnia 24.09.2021 r.

  Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741) zawiadamiam, że na wniosek Powiatu Krapkowickiego wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie i rozbudowie Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Krapkowicach. (...)
  Data publikacji: 24-09-2021 09:23
 • Obwieszczenie z dnia 22.09.2021 r.

  o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy na budowę budynku jednorodzinnego na działce nr 228/4 k.m. 8 w Krapkowicach. (...)
  Data publikacji: 22-09-2021 09:10
 • Zawiadomienie z dnia 15.09.2021 r.

  Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741) zawiadamiam, że na wniosek Gminy Krapkowice wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie parku dla psów z obiektami małej architektury oraz oświetlenia. Inwestycja realizowana będzie na działce nr 21/40 z mapy 11 w Krapkowicach. (...)
  Data publikacji: 15-09-2021 10:31
Wersja XML