Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXII sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 17.11.2016

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Krapkowicach w dniu 17 listopada 2016 roku:

PDFUchwała Nr XXII 265 2016 zmiana budżetu 17.11.2016 zip.x..pdf
PDFUchwała Nr XXII 266 2016 - w spr.wpf.pdf
PDFUchwała nr XXII-260-2016- Program współpracy z organizacjami pozarządowymi.Kopia.pdf
PDFuchwała nr XXII-261-16 w spr. stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok.pdf
PDFUchwała nr XXII-262-16- w spr.stawek podatku od śr.transportowych na 2017.pdf
PDFuchwała nr XXII-263-16-w spr.opłaty prolongacyjnej.pdf
PDFUchwała nr XXII-267-2016- w spr.udzielenie bonifikaty przy zbywaniu lokalu mieszkalnego.pdf
PDFUchwała nr XXII-270-2016- w spr.zbycia nieruchomości niezabudowanej w drodze bezprzetargowej.pdf
PDFUchwała nr XXII-271-2016- w spr.sprzedaży nieruchomości niezabudowanej w drodze przetargu.pdf
PDFUchwała nr XXII-273-2016- w spr.porozumienia w sprawie nauczania religii Kościoła Bożego.pdf
PDFuchwała Nr XXII-275-2016 - w sprawie zmiany uchwały Nr XIX-231-2016 dot. wzoru deklaracji.pdf
PDFUchwała nrXXII-264-2016-w spr.przyjęcia Apelu do Ministra Infrastruktury i Budownictwa.pdf
PDFUchwała nrXXII-268-2016- w spr.nieodpłatnego nabycia nieruchomości.pdf
PDFUchwała nrXXII-269-2016 w spr.wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości.pdf
PDFUchwała nrXXII-272-2016-w sprawie nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego.pdf
PDFUchwała XXII 274 2016 w sprawie udzielenia poręczenia.pdf
 

Wersja XML