Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXIII sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 22.12.2016

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Krapkowicach w dniu 22 grudnia 2016 roku:

PDFUchwała nr XXIII-276-16- Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.pdf
PDFUchwała Nr XXIII-277-16- plan pracy komisji rewizyjnej.pdf
PDFUchwała nr XXIII-278-2016- plan odnowy wsi Kórnica.pdf
PDFUchwała nr XXIII-279-2016-plan odnowy wsi Pietna.pdf
PDFUchwała nr XXIII-280-2016-plan odnowy wsi Steblów.pdf
PDFUchwała nr XXIII-281-2016- plan odnowy wsi Ściborowice.pdf
PDFUchwała nr XXIII-282-2016- plan odnowy wsi Żużela.pdf
PDFUchwała NrXXIII-283-16- w spr.wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.pdf
PDFuchwała nr XXIII-284-2016- w spr. obciążenia służebnością gruntową.pdf
PDFUchwała NrXXIII-285-16- w spr.dzierżawy dotychczasowym dzierżawcom.pdf
PDFUchwała Nr XXIII-286-2016 -plan Rogów Opolski-Dąbrówka G..pdf
PDFUchwała Nr XXIII-287-2016- plan ul Transportowa, Górna i rz. Odra.pdf
PDFUchwała XXIII -288- 2016 - w spr.zmiany budżetu na 2016 rok.pdf
PDFUchwała XXIII- 289-2016- w spr.zmiany wpf.pdf
PDFUchwała NrXXIII-290-16- w spr.aktualizacji projektu załozeń do planu zaopatrzenia w ciepło.pdf
PDFUchwałaNr XXIII-291-16- w spr. zmiany uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości.pdf
PDFUchwała NrXXIII-292-16 -w spr. przejęcia. zadania od woj. - kanalizacja.pdf
PDFUchwała NrXXIII-293-2016 w spr. Opłaty w przedszkolu.pdf

Wersja XML