Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr 592/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 23-02-2017 w sprawie powołania Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję mającą za zadanie zebranie i zliczenie głosów na poszczególne propozycje zadań zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego na 2017 r. w składzie:
1. II Zastępca Burmistrza Krapkowic – Andrzej Brzezina - Przewodniczący Komisji,
2. Bernard Friedla – Członek Komisji,
3. Władysław Wojtkiewicz – Członek Komisji,
4. Magdalena Jaworska – Lakota – Członek Komisji,
5. Tomasz Ślęzak - Członek Komisji,
6. Agnieszka Kaczmarczyk – Członek Komisji,
7. Marina Dworecka – Członek Komisji,
8. Adriana Imiołek - Członek Komisji.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się II Zastępcy Burmistrza Krapkowic.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura

 

Wersja XML