Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów na 2017 r.

PDFAktualizacja podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów na 2017 rok.pdf
PDFZarządzenie Burmistrza Nr 644 2017 aktualizacja podstawowej kowty dotacji.pdf

Wersja XML