Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXIX nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 09.05.2017 r.

Na wniosek Burmistrza Krapkowic z dnia 04.05.2017 roku, działającego w oparciu  o art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami)

zwołuję na dzień 9 maja  2017 r. (wtorek) o godz. 1200
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17

XXIX NADZWYCZAJNĄ SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XXIX Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Podjęcie uchwał:
  1) w sprawie  zmiany budżetu Gminy Krapkowice na 2017 rok.
  2) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 3. Zakończenie  XXIX Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.

Zapraszam na XXIX Sesję Rady Miejskiej w Krapkowicach.

Przewodniczący Rady Miejskiej

            /-/ Andrzej  Małkiewicz

 

Załączniki:
PDFProjekt uchwały Nr 1 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok z 09.05.2017.pdf
PDFProjekt uchwały nr 2 w spr.zmiany wpf z 09.05.2017.pdf

Wersja XML