Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXVIII sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 27.04.2017 r.

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Krapkowicach w dniu 27 kwietnia 2017 roku:
PDFUchwała XXVIII-325-2017 w spr. zamiany nieruchomości.pdf
PDFUchwała XXVIII-326-2017 w spr. dokonania darowizny nieruchomości.pdf
PDFUchwała XXVIII-327-2017 w spr. wyrażeni zgody na udzielenie bonifikaty.pdf
PDFUchwała XXVIII-328-2017 w spr. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty.pdf
PDFUchwała XXVIII-329-2017 spr. dopuszczenia zapłaty podatków stanowiacych doch. budżetu gminy.pdf
PDFUchwała XXVIII-330-2017 w spr. zespołu interdyscyplinarnego.pdf
PDFUchwała XXVIII-331-2017 w spr. mpzp w rejonie ul. Prudnickiej i ul. Przemysłowej w Krapkowicach.pdf
PDFUchwała XXVIII-332-2017 w spr.zmiany Uchwały Nr XIV-184-2016 RM z 4.04.2017r -dotacja celowa.pdf
PDFUchwała XXVIII-333-2017 w spr. wyrażenia zgody na wydzierżaw. nieruchomości dotych. dzierżawcom.pdf
PDFUchwała XXVIII-334-2017 w spr. wyrażenia zgody na wydzierża. nieruchomości na czas nieoznaczony.pdf

Wersja XML