Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr 726/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 17-08-2017 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu.

Na podstawie § 2 Zarządzenia Nr 33/2007 z dnia 20.12.2007r. ze zm. Burmistrza Krapkowicw sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady udzielania zamówień publicznych, obowiązkówi odpowiedzialności osób przygotowujących i prowadzących postępowanie o zamówienie publiczne oraz zasady pracy i powoływania komisji przetargowych, postanawiam :

§ 1. Powołać komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n „ Przebudowa chodników w pasie drogi gminnej ul. StrzelcówBytomskich oraz chodnika ul. Sądowa w Krapkowicach ”, w składzie : 1) Katarzyna Kubacka - Przewodniczący
2) Dariusz Rusin - Członek
3) Zbigniew Pawlikowski - Sekretarz

§ 2. Określić zakres czynności w postępowaniu, w następujący sposób : § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Z-ca Burmistrza

Romuald Haraf

 

Wersja XML