Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytania ofertowe

Zakup, dostawa i montaż pomocy dydaktycznych w ramach
Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz rozwijania kompetencji i nauczycieli w zakresie technologii informatyczno-komunikacyjnych na lata 2017-2019  - „Aktywna tablica”


PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
PDFZAWIADOMIENIE zmiana Załącznika A do Formularza ofertowego.pdf
DOCXzmieniony załącznik A do Formularza ofertowego.docx
PDFwyjaśnienie dotyczące urządzeń równoważnych.pdf
PDFZaproszenie do składania ofert Aktywna Tablica 2017.pdf
DOCXzałącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert FORMULARZ OFERTOWY.docx

Opublikowano, dnia 15.11.2017 r.


Wersja XML