Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spółki gminne


Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Krapkowicach, ul. Rybacka 9, 47-300 Krapkowice wpisany jest do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem 90548, NIP: 755-18-01-633, Regon: 532242240 reprezentowany przez Zarząd, w imieniu którego występuje:

Prezes Zarządu – Józef Piosek

KONTAKT:
tel. 77 466 18 88, tel. 77 466 41 88
e-mail:
Od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00

POGOTOWIE TECHNICZNE:
602 70 50 50
tel. czynny od poniedziałku do piątku w godz. 15.00 - 23.00 oraz soboty i niedziele w godz. 6.00 - 23.00

PDFUchwała Nr 10.2017 Zgromadzenia Wspólników ZGKiM Sp. z o.o. w Krapkowicach z dnia 31.05.2017.pdf
PDFUchwała Nr 11.2017 Zgromadzenia Wspólników ZGKiM Sp. z o.o. w Krapkowicach z dnia 31.05.2017.pdf


Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Krapkowicach, ul. Czecha 1 47-300 Krapkowice,wpisany jest do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000149723 NIP: 756 - 000 - 45 - 05. REGON: 530579142 reprezentowany przez Zarząd, w imieniu którego występuje:

Prezes Zarządu: Jerzy Delewicz
Wiceprezes Zarządu: Piotr Wiora

Telefon kontaktowy 77 407 82 70, 77 4661 687.
e-mail:

PDFUchwała Zarząd WiK.pdf
PDFUchwała Rada Nadzorcza WiK.pdf


Delfin Sp. z o.o., ul. Wrzosów 2, 47-300 Krapkowice wpisany jest do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000343737 NIP 199-009-29-34 REGON 160296060 reprezentowany przez Zarząd, w imieniu którego występuje:

Prezes Zarządu – Romuald Haraf

KONTAKT:
telefon kontaktowy: 77 55 60 972, 77 55 60 973
e-mail:

PDFUchwała nr 09.06.2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników DELFIN Sp. z o.o. z siedzibą w Krapkowicach z dnia 27 czerwca 2017 r.pdf
PDFUchwała nr 10.06.2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólnika DELFIN Sp. z o.o. z siedzibą w Krapkowicach z dnia 27 czerwca 2017 r.pdf

Wersja XML