Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr 780/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-11-2017 w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 233 pkt. 1 oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zmianami) zarządza się co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej w Krapkowicach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sporządzony projekt uchwały budżetowej gminy na 2018 rok wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi. § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.
Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura

 

PDFZalacznik1 780/2017.pdf

PDFZalacznik2 780/2017.pdf

PDFZalacznik3 780/2017.pdf

PDFZalacznik4 780/2017.pdf

PDFZalacznik5 780/2017.pdf

PDFZalacznik6 780/2017.pdf

PDFZalacznik7 780/2017.pdf

PDFZalacznik8 780/2017.pdf

PDFZalacznik9 780/2017.pdf

PDFZalacznik10 780/2017.pdf

PDFZalacznik11 780/2017.pdf

PDFZalacznik12 780/2017.pdf

PDFZalacznik13 780/2017.pdf

PDFZalacznik14 780/2017.pdf

PDFZalacznik15 780/2017.pdf

PDFZalacznik16 780/2017.pdf

PDFZalacznik17 780/2017.pdf

Wersja XML