Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXXV sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 16.11.2017 r.

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Krapkowicach w dniu 16 listopada 2017 roku:

PDFUchwała Nr XXXV-407-2017 z 16-11-2017 w sprawie wzorów formularzy podatkowych.pdf
PDFUchwała Nr XXXV-408-2017- Program współpracy z organiz.pozarządow.pdf
PDFUchwała Nr XXXV-409-2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 r.pdf
PDFUchwała nr XXXV-410-2017 w sprawie zmiany wpf z 16.11.2017 r.pdf
PDFUchwała nr XXXV-411-2017 w sprawie przystąpienia do zmiany mpzp wsi Gwoździce.pdf
PDFUchwała Nr XXXV-412-2017 w sprawie przystąpienia do zmiany mpzp miasta Krapkowice.pdf
PDFUchwała Nr XXXV-413-2017- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.pdf
PDFUchwała Nr XXXV-414-2017- w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.pdf
PDFUchwała Nr XXXV-415-2017- w sprawie regulaminu - teren sport.- rekreacyjny-.pdf
PDFUchwała Nr XXXV-416-2017- regulamin fontanny.pdf
PDFUchwała Nr XXXV-417-2017- w sprawie ustalenia sieci przedszkoli.pdf
PDFUchwała Nr XXXV-418-2017- w sprawie określenia przejęcia mienia, należności i zobowiązań gimnazjum.pdf
PDFUchwała Nr XXXV-419-2017- statuty sołectw.pdf
PDFUchwała Nr XXXV-420-2017- w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Zdzieszowice.pdf
PDFUchwała Nr XXXV-421-2017 w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku 2017.pdf

Wersja XML