Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach - VII kadencja 2018

Protokół Nr XLVII/2018 z XLVII sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach
w dniu 15 listopada 2018 r. uchwały Rady Miejskiej»
PDFSprawozdanie Przewodnicącego RM - VII kadencja 2014-2018.pdf
PDFSprawozdanie z działalności Komisji Edukacji Kultury i Sportu w kadencji 2014-2018.pdf
PDFSprawozdanie z działalności Komisji Spraw Społecznych w kadencji 2014-2018.pdf
PDFSprawozdanie z działalności Komisji Gospodarki i Finansów w kadencji 2014-2018.pdf


Protokół Nr XLVI/2018 z XLVI sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Krapkowicach
w dniu 27 września 2018 r. uchwały Rady Miejskiej»


Protokół Nr XLV/2018 z XLV sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Krapkowicach
w dniu 06 września 2018 r. uchwały Rady Miejskiej»


Protokół Nr XLIV/2018 z XLIV sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Krapkowicach
w dniu 23 sierpnia 2018 r. uchwały Rady Miejskiej»


Protokół Nr XLIII/2018 z XLIII sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach w dniu 21 czerwca 2018 r. uchwały Rady Miejskiej»


Protokół Nr XLII/2018 z XLII sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach w dniu 26 kwietnia 2018 r.uchwały Rady Miejskiej»

PDFInformacja nt. wykorzystania funduszów sołeckich.pdf
PDFInformacja Spółki Wik.pdf
PDFOZPS za 2017.pdf
PDFSprawozdanie Imprezy DELFIN 2017 - INFORMACJA.pdf
PDFSprawozdanie na temat z wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych.pdf
PDFSprawozdanie OPS za 2017.pdf
PDFSprawozdanie z działności KDK i MiGBP za 2017 rok.pdf
PDFSprawozdanie z programu współpracy Gminy Krapkowice za 2017.pdf
PDFStraż Miejska-SPRAWOZDANIE ZA 2017 Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ.pdf
PDFWTZ- Sprawozdanie z dział.i rehab.-Gmina 2017.pdf
PDFINFORMACJA DOTYCZĄCA STANU PRZYGOTOWAŃ I ZABEZPIECZEŃ GMINY KRAPKOWICE W RAZIE WYSTĄPIENIA POWODZI.pdf
PDFZAMÓWIENIA PUBLICZNE UDZIELONE W 2017r. ORAZ W I KWATRALE 2018r..pdf


Protokół Nr XLI/2018 z XLI sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Krapkowicach w dniu 5 kwietnia 2018 r. uchwały Rady Miejskiej»


Protokół Nr XL/2018 z XL sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Krapkowicach w dniu 15 marca 2018 r. uchwały Rady Miejskiej»


Protokół Nr XXXIX/2018 z XXXIX sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach w dniu 22 lutego 2018 r. uchwały Rady Miejskiej»
PDFProgram dział.kulturalnej na 2018.pdf
PDFInformacja z realizacji Regulaminu utrzymania czystości za 2017 rok.pdf
PDFInformacja z realizacji uchwał w zakresie gosp. gminnym zasobem nieruchomości.pdf
PDFsprawozdanie GPPRPA za 2017r..pdf
PDFSprawozdanie GPRPN za 2017.pdf
PDFSprawozdanie Przemoc w Rodzinie 2017.pdf
PDFSprawozdanie Wspieranie rodziny 2017.pdf


Protokół Nr XXXVIII/2018 z XXXVIII sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Krapkowicach w dniu 12 stycznia 2018 r. uchwały Rady Miejskiej»

Wersja XML