Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu z dnia 06.02.2018 r. (dzierżawa, użyczenie)

Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w  Krapkowicach oraz na stronach internetowych urzędu zostały podane do publicznej wiadomości:

  1. wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat działki: nr 68/3, m. 3, nr 6/31, m. 12, obręb Krapkowice, nr 109/13, m. 1, obręb Rogów Opolski [Zarządzenie nr 848/2018]
  2. wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia na czas oznaczony do 3 lat: dz. 713/2,  m. 6, obręb Żużela. [Zarządzenie nr 849/2018]
Wersja XML