Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XLII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach 26.04.2018

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Krapkowicach w dniu 26 kwietnia 2018 roku:

PDFUchwała XLII_466_2018 w spr. przystąpienia do mpzp terenów inwestycyjnych w Rogowie Opolskim - część wschodnia.pdf
PDFUchwała XLII_467_2018 w spr. przystąpienia do zmiany mpzp części miasta Krapkowice.pdf
PDFUchwała XLII_468_2018 w spr. przystąpienia do mpzp w rejonie ul. 3 Maja i Alei Jana Pawala II w Krapkowicach.pdf
PDFUchwała XLII_469_2018 w spr.przystąpienia do zmiany mpzp części miasta Krapkowice (Górna, Ks. Koziołka).pdf
PDFUchwała NrXLII-470-18- w spr. zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli.pdf
PDFUchwała Nr XLII 471 2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok.pdf
PDFUchwała nr XLII 472 20187 w sprawie zmiany wpf.pdf
PDFUchwała NrXLII-473-18- w spr.udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadania realizowanego przez Uniwersytet Opolski.pdf
PDFUchwała Nr XLII-474-18- w spr. przekazania środków finansowych na rzecz miasta Opole.pdf
PDFUchwała NrXLII-475-18 -w spr.przekazania dotacji celowej na zadanie pn. Rozbudowa drogi krajowej nr 45 na odcinku Rogów opolski - węzeł Opole Południe.pdf
PDFUchwała NrXLII-476-18- w spr. przekazania dotacji celowej na zadanie pn. Przebudowa DW 415.pdf
PDFUchwała NrXLII-477-18 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.pdf
PDFUchwała NrXLII-478-18-w spr.wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.pdf
PDFUchwała NrXLII-479-18 - w spr.nadania nazwy placowi.pdf
PDFUchwała Nr XLII-480-18- w sprawie nadania nazwy rondu.pdf

 

Wersja XML