Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykonanie budżetu Gminy Krapkowice za 2018 rok

Informacje o wykonaniu budżetu Gminy Krapkowice za 2018 rok:


Uchwała nr 261/2019 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z 11 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Krapkowic z wykonania budżetu za 2018 r.

Uchwała nr 115/2019 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z 25 kwietnia 2019 r.
w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu przez Gminę Krapkowice za 2018 r.

Uchwała nr 349/2018 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z 19 września 2018 r.
w sprawie opinii o możliwości wykupu obligacji przez Gminę Krapkowice

Uchwała Nr 364/2018 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 25 września 2018
w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku

Wersja XML