Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - 10.07.2018 r.

Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w  Krapkowicach oraz na stronach internetowych urzędu został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat działki: nr 69, 126, 386/2, 406/2 m. 14, nr 418/7 m. 8 obręb Krapkowice, nr 932/3 m. 4, obręb Kórnica, nr 513/1 m. 5 obręb Ściborowice. [Zarządzenie nr 965/2018]

Wersja XML