Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr 1011/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 24-09-2018 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października ...

Na podstawie §7 ust. 1 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do rad gminy, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

§ 1. Powołuję operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w obwodowych utworzonych na obszarze Gminy Krapkowice w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego: 1) Jolanta Myśluk do Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Krapkowicach 2) Małgorzata Glombica do Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Krapkowicach 3) Małgorzata Mandziuk-Rafa do Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Krapkowicach 4) Krzysztof Madej do Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Krapkowicach 5) Maciej Migdał do Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Krapkowicach 6) Katarzyna Niećko do Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w Krapkowicach 7) Robert Nowak do Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w Krapkowicach 8) Iwona Niklewicz do Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8 w Krapkowicach 9) Jagoda Lalka do Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 9 w Krapkowicach 10) Marcin Ogrodnik do Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 10 w Dąbrówce Górnej 11) Lucyna Marzec do Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 11 w Rogowie Opolskim 12) Beata Namysło do Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 12 w Żywocicach 13) Anna Wojtala do Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 13 w Pietnej 14) Adelajda Pawelczyk do Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 14 w Żużeli 15) Adriana Imiołek do Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 15 w Kórnicy 16) Ewa Kostka do Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 16 w Ściborowicach 17) Damian Górski do Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 17 w Steblowie 18) Ireneusz Meisner do Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 18 w Krapkowicach 19) Anna Grodzińska do Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 19 w Krapkowicach § 2. Zadania informatycznej obsługi obwodowej komisji wyborczej określa załącznik nr 5 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do rad gminy, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego, Sportu i Turystyki - pełnomocnikowi wyborczemu gminy Krapkowice § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura

 

PDFuzasadnienie 1011/2018.pdf

Wersja XML