Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XLVI Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 27.09.2018

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Krapkowicach w dniu 27 września 2018 roku:
PDFUchwała Nr XLVI-513-18 w sprawie statutu WTZ.pdf
PDFUchwała Nr XLVI-514-18 w spawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nier..pdf
PDFUchwała Nr XLVI-515-18 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruch..pdf
PDFUchwała Nr XLVI-516-18 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.pdf
PDFUchwała Nr XLVI-517-18 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchom..pdf
PDFUchwała Nr XLVI-518-18 w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości.pdf
PDFUchwała Nr XLVI-519-18 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członk. Zespołu Interdyscyplinarn..pdf
PDFUchwała Nr XLVI-520-18 w sprawie zmiany inkasenta.pdf
PDFUchwała Nr XLVI-521-2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok z 27.09.2018 zip.x..pdf
PDFUchwała nr XLVI-522-2018 w sprawie zmiany wpf z 27.09.2018.zip.x..pdf
PDFUchwała Nr XLVI-523-2018 w sprawie uchwalenia zmiany mpzp dla wsi Gwoździce.pdf
PDFUchwała Nr XLVI-524-2018 w sprawie zaliczenia ul. Sportowej do dróg gminnnych.pdf
PDFUchwała Nr XLVI-525-2018 w sprawie zaliczenia Alei Jana Pawła do dróg gminnnych.pdf
PDFUchwała Nr XLVI-526-2018 w sprawie przystąpienia zmiany uchwały nr XLII_469_2018.pdf
PDFUchwała Nr XLVI-527-2018 w sprawie przystąpienia do mpzp w rejonie ul. Działkowej, Ligonia, 3 Maja i Księdza Koziołka w Krapkowicach.pdf
PDFUchwała Nr XLVI-528-2018 w sprawie przystąpienia do zmiany mpzp wsi Rogów Opolski.pdf
PDFUchwała Nr XLVI-529-2018 w sprawie przystąpienia do mpzp w rejonie ul. Prudnickiej i Przemysłowej w Krapkowicach.pdf
PDFUchwała Nr XLVI-530-2018 w sprawie uchwalenia zmiany mpzp dla części miasta Krapkowice.pdf
PDFUchwała Nr XLVI-531-18- w sprawie dotacji celowej na zakup nowego średniego samochodu ratowniczego.pdf
PDFUchwała Nr XLVI-532-18 w sprawie dotacji celowej na zakup nożyc hydraulicznych dla OSP w Żużeli.pdf
PDFUchwała Nr XLVI-533-18 w sprawie dotacji do zakupu samochodu dla Policji.pdf
PDFUchwała Nr XLVI-534-18 w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII-425-17- Plan Pracy Komisji Rewizyjnej.pdf
PDFUchwała Nr XLVI-535-18 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Pawonków.pdf

Wersja XML