Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z póź. zm.) zawiadamiam, że dnia 05.10.2018 r. wydana została decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie nowej śluzy i przebudowie istniejącej śluzy pociągowej wraz z pozostałymi robotami budowlanymi związanymi z infrastrukturą i obiektami towarzyszącymi na stopniu wodnym „Krapkowice” w ramach projektu pn.: „Modernizacja 3 długich śluz pociągowych z ich awanportami i sterowniami na stopniach wodnych: Januszkowice, Krapkowice i Opole, oraz rewitalizacja śluz krótkich dla ciągłości żeglugi śródlądowej – przystosowanie Odry do III klasy drogi wodnej”,

która ma zostać zrealizowana w granicach gminy Krapkowice oraz gminy Gogolin, na terenie działek:

- nr ewid. 737 k.m.7 obręb Obrowiec, gm. Gogolin,

- nr ewid. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 48, 49/2, 49/3, 49/4, 49/5, 50/1, 50/2, 51/1, 51/2, 55, 56, 57, 476, 477, 478, 480, 481, 482 k.m.14 obręb Krapkowice,

- nr ewid. 235, 312, 313, 318, 320 k.m.6 obręb Krapkowice.

Wersja XML