Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 13.11.2018 r.

Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na stronach internetowych urzędu zostały  podane do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości  przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy:
- lokal mieszkalny na Osiedlu 1000 lecia 6/17 z udziałem w działce 179/3 z mapy 5, obręb Krapkowice [Zarządzenie nr 1039/2018],
- lokal mieszkalny na Osiedlu 1000 lecia 6/13 z udziałem w działce 179/3 z mapy 5, obręb Krapkowice [Zarządzenie nr 1037/2018],
- lokal mieszkalny na Osiedlu 1000 lecia 9A/11 z udziałem w działce 179/6 z mapy 5, obręb Krapkowice [Zarządzenie nr 1035/2018],
- lokal mieszkalny przy ul. Parkowej 4C/4 z udziałem w działce 277/18 z mapy 5, obręb Krapkowice [Zarządzenie nr 1038/2018],
- lokal mieszkalny przy ul. Kilińskiego 11/12 z udziałem w działce 15/17 z mapy 12, obręb Krapkowice [Zarządzenie nr 1036/2018].

Wersja XML