Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

III Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 20.12.2018

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Krapkowicach w dniu 20 grudnia 2018 roku:

PDFUchwała nr III 12 2018 z 20.12.2018 w sprawie zmiany uchwały nr III 12 2010 z 29.12.2010.pdf
PDFUchwała nr III 13 2018 w spr. uchwalenia budz. na 2019 r z dn. 20.12.2018.pdf
PDFUchwala nr III- 14- 2018 w sprawie uchwalenia wpf z 20 grudnia 2018.pdf
PDFUchwała Nr III-15-2018-plan pracy k.rewizyjnej na 2019 rok.pdf
PDFUchwała Nr III-16-2018- w spr.trybu i sposobu powoływania i odwoływania członk.Zespołu ds. Przeciwdz. Przemocy w Rodz.pdf
PDFUchwała Nr III-17-2018- w spr. ustanowienia wielolet. progr. osłonow. w zakr.dożywiania -Posiłek w szkole.pdf
PDFUchwała Nr III-18-2018- ws. podwyższenia kryterium dochodowego - posiłki w szkole.pdf
PDFUchwała Nr III-19-2018- w spr.określenia zasad zwrotu wydatków - posiłek w szkole.pdf
PDFUchwała nr III 20 2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok z 20.12.2018.pdf
PDFUchwała nr III 21 2018 w sprawie zmiany wpf z 20.12.2018.pdf
PDFUchwałaa Nr III-22-2018 - POŚ.pdf
PDFUchwała Nr III-23-2018- w spr. przyjęcia gminn. progr.profilakt. i rozwiązyw.problemów alkoh. na rok 2019.pdf
PDFUchwała Nr III-24-2018- ws. przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2019 r.pdf
PDFUchwała NrIII-25-18-ws. przyjęcia gminn.programu przeciwdz.przemoc i ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2019-2021.pdf
PDFUchwała Nr III-26-2018 ws. przyjęcia Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 w gminie Krapkowice.pdf
PDFUchwała Nr III-27-2018- zw.międzygmin. Aqua Silesia.pdf
PDFUchwała Nr III-28-2018- w sp.związku międzygm.PROKADO.pdf
PDFUchwała Nr III-29-2018- Stowarzyszenie KRAINA ŚW. ANNY.pdf
PDFUchwała Nr III-30=2018- w spr.składu os.Komisji Gospodarki i Ginansów.pdf
PDFUchwała Nr III-31-2018- w spr.składu os. Komisji Spr.Spol.pdf
PDFUchwała Nr III-32-2018-w sprawie rozwoju gminnego budownictwa mieszkaniowego.pdf
PDFUchwała Nr III-33-2018-w spr. os. Komisji Edukacji,Kultury i Sportu.pdf
 

Wersja XML