Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokół I/2018 oraz wyniki głosowań

Protokół Nr I/2018 z I sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach w dniu 22 listopada 2018 r. uchwały Rady Miejskiej»
PDFwyniki głosowania- w sprawie podtrzymania składu Komisji Skrutacyjnej.pdf
PDFwyniki głosowania- Projekt uchwały Nr 2.pdf
PDFwyniki głosowania - Regulamin głosowania na Przewodniczącego RM.pdf
PDFwyniki głosowania - w sparwie rozszerzenia porządku obrad.pdf
PDFwyniki głosowania - w sprawie powołania skladu Komisji Skrutacyjnej do wyboru Przewodniczacego RM.pdf
PDFwyniki głosowania - w sprawie regulaminu do głosowania na Wiceprzewodniczących RM.pdf
PDFwyniki głosowania - w sprawie ustalenia terminu II Sesji RM.pdf

Wersja XML