Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2019

 • Konsultacje społeczne

  Brak opisu obrazka
   projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2020”
  Data publikacji: 27-11-2019 14:24
 • Sprawozdanie z przebiegu konsultacji

  Brak opisu obrazka
  w sprawie Programu współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688), które prowadzą działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Krapkowic.
  Data publikacji: 29-10-2019 09:17
 • Ogłoszenie Burmistrza Krapkowic z dnia 10 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych

  Brak opisu obrazka
  Burmistrz Krapkowic ogłasza konsultacje społeczne dotyczące „ Programu współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”
  Data publikacji: 10-10-2019 11:14
 • Informacja z dnia 04.07.2019 r.

  Brak opisu obrazka
  Ocena oferty złożonej przez Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
  Data publikacji: 04-07-2019 09:26
 • Informacja z dnia 31.05.2019 r.

  Brak opisu obrazka
  Ocena oferty złożonej przez Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne na rzecz wsi Żużela na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  Data publikacji: 31-05-2019 10:32
 • Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

  Brak opisu obrazka
  Burmistrz Krapkowic ogłasza konsultacje społeczne projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2019”.
  Data publikacji: 21-01-2019 16:03
Wersja XML