Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokół IV/2019 oraz wyniki głosowań

Protokół Nr IV/2019 z IV sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach w dniu 21 lutego 2019 r. uchwały Rady Miejskiej»PDFPlany inwestycyjne i remontowe w placówkach oświatowych na 2019 rok.pdf
PDFInformacja z realizacji uchwał w zakresie gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości za 2018 r..pdf
PDFInformacja z realizacji Regulaminu utrzymania czystości.pdf
PDFSprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar w Rodzinie 2018.pdf
PDFSprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Krapkowice 2018.pdf
PDFSprawozdanie z realizacji gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w Gminie Krapkowice 2018.pdf
PDFSprawozdanie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 2018.pdf

Wyniki głosowań:
PDFGłosowanie-wniosek Pana Brzozowskiego (złożony przy omawianiu projektu nr 25 ).pdf
PDFGłosowanie-w spr. projektu uchway nr 17.pdf
PDFGłosowanie-w spr. wprowadzenia do porz¹dku projektu nr 31.pdf
PDFGłosowanie-w spr. wprowadzenia do porzadku autopoprawki do projektu nr 25.pdf
PDFGłosowanie- wniosek Pana Małkiewicza złożony przy projekcie nr 11.pdf
PDFGłosowanie-w spr. Projektu uchwały nr 1.pdf
PDFGłosowanie- wniosek Pana Kandziory (złożony przy omawianiu projektu nr 25).pdf
PDFGłosowanie- wniosek Pana Małkiewicza (złozony przy omawianu projektu nr 13).pdf
PDFGłosowanie- wniosek Pana Małkiewicza (złożony przy omawianiu projektu nr 25).pdf
PDFGłosowanie- w spr. zatwierdzenia inf. nt. programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.pdf
PDFGłosowanie- w spr. zatwierdzenia inf. nt. przeciwdziałania narkomanii.pdf
PDFGłosowanie- w spr. zatwierdzenia programu dzialalnoœci kulturalnej.pdf
PDFGłosowanie- w spr. wprowadzenia do porządku autopoprawki projektu nr 16.pdf
PDFGłosowanie- w spr. wprowadzenia do porzadku obrad autopoprawki do projektu nr 14.pdf
PDFGłosowanie- w spr. wprowadzenia do porządku autopoprawki do projektu nr 11.pdf
PDFGłosowanie- w spr. uwzględnienia uwagi nr 9 (projekt uchwały nr 22).pdf
PDFGłosowanie- w spr. wprowadzenia do porzadku autopoprawki do projektu nr 13.pdf
PDFGłosowanie- w spr. wprowadzenia do porzadku autopoprawki projektu nr 26.pdf
PDFGłosowanie- w spr. przyjęcia sprawozdania Burmistrza.pdf
PDFGłosowanie- w spr. uwzględnienia uwagi nr 7 (projekt uchwaly nr 22).pdf
PDFGłosowanie- w spr. przyjęcia autopoprawki do projektu nr 26.pdf
PDFGłosowanie- w spr. przyjęcia porządku wraz z zmianami.pdf
PDFGłosowanie- w spr. przyjęcia protokołu z III Sesji RM.pdf
PDFGłosowanie- w spr. przyjęcia autopoprawki do projektu nr 13.pdf
PDFGłosowanie- w spr. przyjęcia autopoprawki do projektu nr 25.pdf
PDFGłosowanie- w spr. projektu uchwały nr 27.pdf
PDFGłosowanie- w spr. projektu uchwały nr 30.pdf
PDFGłosowanie- w spr. przyjęcia autopoprawki do projektu nr 11.pdf
PDFGłosowanie- w spr. projektu uchwały nr 20.pdf
PDFGłosowanie- w spr. projektu uchwały nr 25 wraz z autopoprawką.pdf
PDFGłosowanie- w spr. projektu uchwały nr 26 wraz z autopoprawka.pdf
PDFGłosowanie- w spr. projektu uchwały nr 8.pdf
PDFGłosowanie- w spr. projektu uchwały nr 9.pdf
PDFGłosowanie- w spr. Projektu uchwały nr 5.pdf
PDFGłosowanie- w spr. projektu uchwały nr 6.pdf
PDFGłosowanie- w spr. projektu uchwały nr 7.pdf
PDFGłosowanie- w spr. projektu uchwały nr 3.pdf
PDFGłosowanie- w spr. projektu uchwały nr 4.pdf
PDFGłosowanie- w spr. projektu uchwaly nr 31.pdf
PDFGłosowanie- w spr. Projektu uchwały nr 2.pdf
PDFGłosowanie- w spr. projektu uchwaly nr 10.pdf
PDFGłosowanie- w spr. projektu uchwaly nr 19.pdf
PDFGłosowanie- w spr. projektu uchwaly nr 29.pdf
PDFGłosowanie- w spr. projektu nr 15.pdf
PDFGłosowanie- w spr. projektu nr 16 wraz z autopoprawka.pdf
PDFGłosowanie- w spr. odrzucenia uwagi nr 18 (projket uchwaly nr 22).pdf
PDFGłosowanie- w spr. projektu nr 12.pdf
PDFGłosowanie- w spr. Projektu nr 14 wraz z autopoprawka.pdf
PDFGłosowanie- w spr. odrzucenia uwagi nr 13 (projekt uchwaly nr 22).pdf
PDFGłosowanie- w spr. odrzucenia uwagi nr 15 (projekt uchwaly nr 22).pdf
PDFGłosowanie- w spr. odrzucenia uwagi nr 17 (projekt uchwały nr 22).pdf
PDFGłosowanie- w spr. odrzucenia uwagi nr 11 (projekt uchwały nr 22).pdf
PDFGłosowanie- w spr. odrzucenia uwagi nr 12 (projekt uchwały nr 22).pdf
PDFGłosowanie- w spr. odrzucenia uwagi nr 6 (projekt uchwały nr 22).pdf
PDFGłosowanie- w spr. odrzucenia uwagi nr 8 (projekt uchwaly nr 22).pdf
PDFGłosowanie- w spr. odrzucenia uwagi nr 10 (projekt uchwały nr 22).pdf
PDFGłosowanie- w spr. odrzucenia uwagi nr 3 (projekt uchwały nr 22).pdf
PDFGłosowanie- w spr. odrzucenia uwagi nr 4 (projekt uchwaly nr 22).pdf
PDFGłosowanie- w spr. odrzucenia uwagi nr 5 (projekt uchwaly nr 22).pdf
PDFGłosowanie w spr. informacji z realizcji uchwaly nt regulaminu utrzymania czystoœci.pdf
PDFGłosowanie- w spr. odrzucenia uwagi nr 2 (projekt uchwały nr 22).pdf
PDFGłosowanie- w spr. autoporawki do projektu nr 14.pdf
PDFGłosowanie- w spr. informacji nt. gospodarowania gminnym zasobem nieruchomoœci.pdf
PDFGłosowanie- w spr uwzględnienia uwagi nr 1 (projekt uchwały nr 22).pdf
PDFGłosowanie- w spr wprowadzenia do porządku projektu nr 30.pdf
PDFGłosowanie- w spr wycofania z porz¹dku projektu nr 21.pdf
PDFGłosowanie- projekt uchwały nr 28.pdf
PDFGłosowanie- w spr projektu nr 11 wraz z autopoprawką.pdf
PDFGłosowanie- projekt uchwaly nr 24.pdf
PDFGłosowanie- Projekt uchwały nr 13 wraz z autopoprawka.pdf
PDFGłosowanie- projekt uchwały nr 22 wraz z rozpatrzonymi uwagami.pdf
PDFGłosowanie- odrzucenie uwagi nr 14 (projekt uchwały nr 22).pdf
PDFGłosowanie- odrzucenie uwagi nr 16 (projekt uchwaly nr 22).pdf

PDFGłosowanie- odrzucenie uwagi nr 16 (projekt uchwaly nr 22).pdf
PDFGłosowanie- Projekt uchwaly nr 23.pdf
PDFGłosowanie - w spr. programu rozwiązywania problemów alkoholowych.pdf
PDFGłosowanie - w spr. projektu uchwały nr 18.pdf
PDFGłosowanie - w spr. zatwierdzenia inf. nt. programu wspierania rodziny.pdf
PDFGłosowamie w spr. przyjêcia autoporawki do projektu nr 16.pdf
PDFPlany inwestycyjne i remontowe w placówkach oświatowych na 2019 rok.pdf
PDFProtokół NrIV z Sesji RM w dniu 21 lutego 2019.pdf
PDFInformacja z realizacji uchwał w zakresie gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości za 2018 r..pdf
PDFInformacja z realizacji Regulaminu utrzymania czystości.pdf
PDFSprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar w Rodzinie 2018.pdf
PDFSprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Krapkowice 2018.pdf
PDFSprawozdanie z realizacji gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w Gminie Krapkowice 2018.pdf
PDFSprawozdanie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 2018.pdf
 

Wersja XML