Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr 16/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 17-12-2018 w sprawie autopoprawki do projektu wieloletniej prognozy finansowej na 2019 rok

Na podstawie par. 9 ust. 1 Uchwały Nr III/12/2010 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, zarządza się co następuje:

§ 1. Wprowadzić autopoprawkę do projektu wieloletniej prognozy finansowej przyjętej Zarządzeniem Nr 1046/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 8 listopada 2018 roku. § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.
Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura

 

PDFZalacznik1 16/2018.pdf

PDFZalacznik2 16/2018.pdf

PDFZalacznik3 16/2018.pdf

Wersja XML