Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykonanie budżetu Gminy Krapkowice za 2019 rok

formacje o wykonaniu budżetu Gminy Krapkowice za 2019 rok:

PDFUchwała nr 85.2020 z dnia 21 kwietnia 2020 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej.pdf
w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Krapkowice za 2019 r.

Wersja XML