Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r., poz.1945) zawiadamiam, że 20.05.2019r. wydana została decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie sieci gazu niskiego ciśnienia na ul. Bursztynowej. Inwestycja obejmuje działki nr 258 i 241 z mapy 5 w Krapkowicach.

Wersja XML