Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Opolu w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie obiektu budowlanego: sieci wodociągowej w ul. Krótkiej oraz wzdłuż ul. Koziołka w Krapkowicach", na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, tj. w zasięgu zalewu Q1% rzeki Odry, na działkach nr 438/2, 438/3, 438/4, 437, 432/5, 100/1, 393/9 k.m.11 obręb Krapkowice. [treść]

Wersja XML