Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Złożone petycje 2019 r.

Działając zgodnie z art.8 pkt.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. 2018 poz.870) poniżej przedstawiam:

  - petycję w sprawie wprowadzenia oznaczeń przystanków.

PDFOST.152.2.2019 - Petycja ws. wprowadzenia oznaczeń przystanków.pdf

PDFOST.152.2.2019 odpowiedź na petycję.pdf

   - petycję ws. kontroli nad realizacją rozkładów jazdy na terenie gminy Krapkowice.

PDFOST.152.3.2019 - Petycja ws. kontroli nad realizacją rozkładów jazdy na terenie gminy Krapkowice.pdf

PDFOST.152.3.2019 odpowiedź na petycję.pdf

- petycję ws.podniesienia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Krapkowice.

PDFOST.152.4.2019 - Petycja ws.podniesienia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Krapkowice..pdf

PDFUchwała Nr 1.pdf
PDFUzasadnienie.pdf
PDFZawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.pdf

PDFPismo Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krapkowicach przekazujące Komisji Skarg, Wniosków, Petycji.do rozpotrzenia petycję.pdf
PDFPismo Komisji dot. przygotowania dokumentów.pdf

PDFOST.152.4.2019 - odpowiedź na petycję.pdf

- petycję ws. montażu na przystankach regulaminów, taryfikatorów  oraz  systemu informacji pasażerskiej.

PDFOST.152.5.2019- Petycja ws. montazu na przystankach regulaminów, taryfikatorów oraz systemu informacji pasażerskej..pdf

PDFOST.152.5.2019 odpowiedź na petycję.pdf

Wersja XML