Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

X Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 22.08.2019 r.

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Krapkowicach w dniu 22 sierpnia 2019 roku:
PDFuchwała nrX-106-19-w spr.współdziałania Gminy Krapkowice i PKS.pdf
PDFuchwała nrX-107-2019-w spr.określenia przystanków komunikacyjnych.pdf
PDFuchwała nrX-108-2019 w spr. ustalania cen za przejazdy.pdf

Wersja XML