Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XI Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 26.09.2019 r.

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Krapkowicach  26 września 2019 roku:
PDFUchwała nr XI-109-2019-w spr. wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchom.pdf
PDFUchwała nrXI-110-19- w spr.wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu.pdf
PDFUchwała nr XI-111-2019-w spr.zgody na obciążenie słuzenością gruntową.pdf

PDFUchwała nrXI-112-19- w spr.wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchom.pdf
PDFUchwała nrXI-113-19- wspr.przystapienia do stowaryszenia turystycznego.pdf
PDFUchwała nrXI-114-19-dodatek energetyczy.pdf
PDFUchwała nr XI -115-2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2019 rok z 26.09.2019.pdf

PDFUchwała nr XI - 116 -2019 zmiany wpf z 26.09.2019.pdf
PDFUchwała Nr XI-117-2019 dot. uchwały uchylającej należności.pdf
PDFUchwała nr XI -118 -2019 w sprawie emisji obligacji komunalnych.pdf
PDFUchwała nrXI-119-2019-w sprawie zmiany uchwały - inkasenci.pdf
PDFUchwała nrXI-120-19- w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Opole.pdf
PDFUchwała nrXI-121-19-w spr. zmiany uchwały w sprawie przystanków komunikacyjnych.pdf
PDFUchwała nrXI-122-19- w spr.reulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placów. oświat.prowadzonych przez Gminę.pdf
PDFUchwała nr XI-123-19- w spr. wyr. zgody na nieodpł nabycie nier.pdf
PDFUchwała XI_124_2019 w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego.pdf
PDFUchwała XI_125_2019 w sprawie mpzp w rejonie ulic Opolskiej i Limanowskiego w Krapkowicach.pdf
PDFUchwała XI_126_2019 w sprawie przystąpienia do mpzp w rejonie węzła Opole-Południe.pdf
PDFUchwała XI_127_2019 w sprawie przystąpienia do zmiany mpzp w rejonie ulic Opolskiej w Krapkowicach.pdf
PDFUchwała nrXI-128-19-- w sp.dotacji celowej na zakup łodzi płaskodennej aluminiowej wraz z osprzętem.pdf
PDFUchwała nr XI - 129 -2019 z 26.09.2019.pdf

Wersja XML