Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i do użyczenia z dnia 06.12.2019

  1. wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, działki: nr 134/9 , 179/11, 265/4 z mapy 5, nr 117 z mapy 19, nr 218/5, 5/3, 244/2 z mapy 8, nr 61/14, 61/18, 61/17, 61/21, 61/20, 61/19, 28/54 z mapy 7, nr 51/31 z mapy 3, nr 91/36 z mapy 10  obręb Krapkowice oraz działki: nr 206/4, 206/5 z mapy 2, nr 1060, 964, 970, 990/1, 990/2 z mapy 8 obręb Steblów [Zarządzenie nr 257/2019 oraz Zarządzenie nr 258/2019].
  2. wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia na czas oznaczony do 3 lat, działka nr 854/1 z mapy 6 obręb Żużela [Zarządzenie nr 251/2019]
Wersja XML