Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pobór podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa

Pobór podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa

Zarządza się pobór od osób fizycznych podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa.

Osoby fizyczne będące podatnikami podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i opłaty od posiadania psów mogą również dokonywać wpłat bezpośrednio na rachunek bankowy lub w kasie tut. Urzędu.

Do pobrania:
PDFUchwała XI-119-2019 w sprawie zmiany uchwały - inkasenci.pdf
PDFUchwala nr VI-67-2019 w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa....pdf

Wersja XML