Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie z dnia 23.12.2019 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r., poz.1945) zawiadamiam, że 02.07.2019r. wydana została decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej wraz ze stacją transformatorową na działkach nr 231, 235, 161/2, 172/2 k.m.8; 3, 10/4, 13/4, 9/2, 9/1, 13/3, 10/2 k.m.16; 277/18, 277/12, 277/3, 70/6, 71/1, 70/5, 175, 174/5 k.m.5 w Krapkowicach.

Wersja XML