Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet Gminy Krapkowice na 2020 rok

PDFUchwała nr 56/2020 z dnia 13 marca 2020r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.pdf
PDFUchwała nr 740/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 16 stycznia 2020 r. w sparwie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Krapkowice na 2020 r.pdf
PDFUchwała nr 702/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 16 stycznia 2020 r. w sparwie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Krapkowice.pdf

PDFUchwała RIO 534/2019 w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Krapkowice na 2020.pdf
PDFUchwała nr 534 2019 Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Krapkowice na 2020r..pdf
PDFUchwała RIO 535/2019 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Krapkowice na 2020.pdf
PDFUchwała RIO 536/2019 w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Krapkowice.pdf


PDFUchwała nr XIII 152 2019 w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 r.pdf
PDFUchwała nr XIII 153 2019 w sprawie uchwalenia wpf na 2020 r.pdf

Wersja XML