Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zastępca Burmistrza

ZASTĘPCA BURMISTRZA - Arnold Joszko
tel. 77 44 66 834
e-mail:

ZASTĘPCA BURMISTRZA - Arnold Joszko

Do zadań  Zastępcy Burmistrza  należy w szczególności nadzór, kontrola i koordynacja działań podejmowanych w celu realizacji zadań gminy w zakresie:

Zastępca Burmistrza wykonując zadania i kompetencje w imieniu Burmistrza, zajmuje się zagadnieniami wynikającymi z zakresu działania bezpośrednio nadzorowanych komórek organizacyjnych urzędu:

Zastępca Burmistrza nadzoruje, koordynuje i kontroluje realizację zadań, powierzonych spółce gminnej - „Wodociągi i Kanalizacja” Spółka z o.o. w Krapkowicach, Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Krapkowicach oraz BIOKRAP Spółka z o.o. w zakresie realizacji usług komunalnych zaspokajających potrzeby zbiorowe mieszkańców.”

Wersja XML