Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z póź. zm.) zawiadamiam, że dnia 30.12.2019 r. wydana została decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji deszczowej na działkach ewidencyjnych nr 9/7, 21, 19, 18/4 k.m.16 obręb Krapkowice.

Wersja XML