Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie z dnia 13.01.2020 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z póź. zm.) zawiadamiam, że dnia 09.01.2020 r. wydana została decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie wieży teleinformatycznej transmisji danych „INT_99041_Kórnica” na działce nr 756/2 k.m.4 obręb Kórnica.

Wersja XML